Kaip patekti į slaugos ligoninę

Kaip patekti į slaugos ligoninę

Pacientai į slaugos ligoninę siunčiami tada, kai jiems nustatoma tiksli diagnozė ir nėra reikalingas aktyvus gydymas, bei negalima skirti medicininės reabilitacijos.

Slaugomi pacientai į slaugos ligonines gali būti siunčiami po priežiūros namuose, tada, kai teikiama pagalba namuose neefektyvi.

Kiek laiko laikomas ligonis slaugos ligoninėje

Ligonio buvimo trukmę slaugos ligoninėje lemia paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas. Slaugos ligoninei, kuri sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų išlaidų apmokėjimo, iš PSDF mokama už faktinį ligonio gydymo laiką. Bet laikas negali būti ilgesnis nei 120 dienų per kalendorinius metus. Jei po šio laiko prižiūrimo paciento būkle nesitaiso, SAM ministro nustatyta tvarka, paliatyvios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos neribotą laiką.

Paliatyvioji slauga

Jei reikia pagelbėti sergančiam žmogui iškęsti sunkios ligos skausmus, teikiama paliatyvioji pagalba. Tai ligonių priežiūra, kurie serga neišgydomomis, progresuojančiomis ligomis. Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos tiek gydymo įstaigose, tiek paciento namuose.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos patiems sunkiausiems ligoniams: esantiems komoje, sergantiems onkologinėmis ligomis, tam tikro laipsnio demencijomis ir pan.